Op zaterdag 15 september wordt het nieuwe boek Godsspraak van de Turnhoutse theoloog Martin Otten voorgesteld, zo laat hij weten in een persbericht. Tevens wordt een ‘profetische fietstocht’ ingereden. Het geheel wordt afgesloten met een receptie. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Meer info op: www.godsspraak.be


Vervolg van de mededeling

“In deze post-9/11-tijden radicaliseren religies en verdringen grote verhalen mekaar om hun gelijk te bewijzen. Hoog tijd om naar het ontstaan van deze geloofsstromen te kijken. Religieuze geschiedenis blijkt meer te zijn dan het verhaal van Jezus, Mohammed, Mozes,…
De bijbel is ‘Woord van God’, zegt de traditie. Als je gelooft dat god zich vandaag via deze oude teksten tot ieder van ons richt, dan is het ontzettend belangrijk deze woorden ook te laten klinken. En dan volstaat het niet zich te beperken tot de meest gekende teksten. Ook in de andere passages komt onze god aan het licht.

Grootspraak maakt plaats voor Godsspraak
In zijn boek Godsspraak bespreekt de Turnhoutse theoloog Martin Otten de twaalf kleine profeten. Ze worden ‘klein’ genoemd om ze te onderscheiden van hun ‘grote’ collega’s: Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Van deze twaalf teksten is enkel het boek Jona zeer bekend.
Dit boek wil ze alle twaalf voorstellen. Telkens krijg je eerst een presentatie van de profeet en zijn boodschap. Dan gaat het dieper in op een korte passage uit de tekst. En tenslotte komt uit de oude woorden een hedendaagse boodschap. Het is immers zo dat Hosea, Joël en Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk en Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi ons vandaag iets te zeggen hebben.

Sportieve profeten
Dit weekend kan je de twaalf kleine profeten op een sportieve manier ontmoeten. Een ‘profetische fietstocht’ en een ‘profetische wandeltocht’ worden officiëel geopend. Een unieke kans om aan uw conditie te werken en tegelijk kennis op te doen! Zaterdag 15 september 14 uur: Opening van de profetische fietstocht met kalligrafische teksten van de twaalf kleine profeten. Aansluitend is er de voorstelling van het boek met receptie gesponsord door Corsendonk.
Vertrek van de fietstocht (ongeveer 20 km) om 14 uur op het Kerkplein van Retie (Schoonbroek). Zondag 16 september 14 uur: Opening van de profetische wandeltocht
met kalligrafische teksten van de twaalf kleine profeten.

Martin Otten was godsdienstleerkracht op de Handelschool en het Sint-Pietersinstituut in Turnhout. Hij is nu docent aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Hij schreef dit boek samen met collega Bart Paepen, ook hij heeft lesgegeven op het Sint-Pietersinstituut en geeft geregeld bijbelavonden in en rond Turnhout. Bart is verantwoordelijke voor de priesteropleidingen in het bisdom Antwerpen.