De dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties maakte de cijfers van de periode januari-februari bekend. In totaal werden op twee maanden 242 sancties uitgeschreven.
Meer dan de helft betreft parkeerinbreuken.
De meeste sancties werden in Beerse (106 sancties, voornamelijk parkeerinbreuken) uitgeschreven, Turnhout volgt op enige afstand met 86 sancties.

Inbreuken 2006 2007 2008 2009
Totaal Totaal Totaal Jan+Feb Mar+Apr Mei+Jun Jul+Aug Sep+Okt Nov+Dec Totaal
Loslopende dieren (1) 7 14 17 5 5
Afval en zwerfvuil (2) 5 20 41 17 17
Brandveiligheid (3) / / / / /
Geluidshinder (4) 28 109 105 19 19
Wildplakken +  graffiti (5) 28 57 83 5 5
Overlast op straat (6) 35 54 58 11 11
Opsluitingsboetes (7) 21 106 101 26 26
Parkeerinbreuken (8) 365 666 1079 155 155
Andere inbreuken (9) 8 32 22 4 4
Totaal 497 1058 1506 242 242
  1. Voorzorgsplicht bij loslopende dieren (Art II.II.1.), honden aan de leiband (Art II.II.5.), huisdieren in parken e.d. aan de leiband (Art VI.V.4.1°).
  2. Uitwerpselen van dieren (Art II.II.7.), verbod afval te stockeren (Art IV.I.2.3.), afval achterlaten (Art IV.I.2.5.), oneigenlijk gebruik van openbare vuilnisbakken (Art VI.I.3.2.), huisvuil te vroeg buiten zetten (Art IV.II.5.1), zuiverheid marktplaats (Art III.I.5.)
  3. Inbreuken op V.II.
  4. Nachtlawaai (Art VI.VII.2.), verbod op nachtelijke muziek (Art VI.VII.7.), boomcars (Art VI.VII.8.1.), lawaai motorvoertuigen door abnormaal gebruik (Art VI.VII.9.), verbod van voertuigen in reservaten en waardevolle natuurgebieden en parken (Art VI.III.2. en VI.IV.2. en VI.V.3.1.).
  5. Wildplakken en graffiti (Art VI.XI.1.), niet of onvolledig vermelden van de verantwoordelijke uitgever (Art VI.XI.3.).
  6. Feitelijkheden en lichte gewelddaden (Art VI.XIII.2.), wildplassen en braken (Art.VI.XIII.11), verbod alcoholverkoop tussen 00.00 en 08.00 uur (Art VI.XIII.12.2.), verbod alcoholgebruik op straat tussen 00.00 en 08.00 uur (Art VI.XIII.12.1.), vandalisme (Art VI.XIII. 15 en 16.),
  7. Bestuurlijke opsluiting op grond van Art 31.2°,3° of 4° WPA  (Art VI.XIII.5.)
  8. Zone met beperkte parkeertijd — blauwe zone (Art VII.I.1.), parkeren bewonerszone(Art VII.III.1).
  9. Alle andere boetes opgelegd op één van de inbreuken op de UGP.

Hieronder vindt u de verdeling per gemeente, geteld op de datum van de beslissing.

Inbreuken 2006 2007 2008 2009
Totaal Totaal Totaal Jan+Feb Mar+Apr Mei+Jun Jul+Aug Sep+Okt Nov+Dec Totaal
Baarle-Hertog / / / / /
Beerse 204 380 473 106 106
Kasterlee 7 21 33 1 1
Lille 4 6 12 5 5
Oud-Turnhout / 15 223 36 36
Turnhout 263 593 570 86 86
Vosselaar 19 43 195 8 8
Totaal 497 1058 1506 242 242