De nieuwe dienstregeling van de NMBS is erg omstreden, maar ze blijft in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Aandachtige speurneuzen kunnen echter nu al alle informatie napluizen. Op de website van de NMBS is de dienstregeling immers al ingevoerd. Het volstaat een datum in de tweede helft van december in te voeren. Een beetje puzzelen maakt het mogelijk om de nieuwe regeling te vergelijken met de huidige. Vooral de reizen naar Antwerpen, Mol en Geel worden véél korter. Het traject naar Brussel is problematisch, al vernam Gazet van Turnhout dat de spitsuurtrein wellicht tien wagons rijtuigen zal tellen om overbezetting tegen te gaan

Een aantal trajecten op een rijtje. We gaan uit van treinen die om 9 uur moeten aankomen (behalve Blankenberge en Luik, daar is het doel 10 uur)

Brussel, huidige situatie (weekdagen)
Wie in Brussel(-Centraal) wil zijn voor 9 uur heeft nu de keuze tussen twee treinen. Die van 6.56 doet er 1 uur en 39 minuten over na een overstap in Berchem. Om 8.35 uur ben je dan ter plaatse. Die van 7.32 uur doet er 1 uur en 10 minuten over en is rechtstreeks. Hij komt aan om 8.42 uur.

Brussel, nieuwe dienstregeling (weekdagen): een trein minder en trager
In de toekomst is er een rechtstreekse trein naar Brussel(-Centraal) die vertrekt om 07.04 uur en komt na een uur en dertien minuten aan om 8.17 uur. Er zijn twee treinen met overstap in Berchem. De ene vertrekt al om 6.22 uur en komt al om 8.03 uur aan. De andere vertrekt een uur later en arriveert om 09.03 uur.
Wie dus om 9 uur op z’n werk wil zijn, moet de rechtstreekse trein nemen (die naar verluidt tien treinstellen zal tellen), of een uur te vroeg of drie minuten te laat aankomen.

Brussel, huidige situatie (weekend)
Wie in Brussel(-Centraal) wil zijn voor 9 uur in het weekeinde heeft de keuze uit twee treinen. Die van 6.18 uur doet er 2 uur en 9 minuten over na een overstap in Antwerpen-Centraal. Aankomst om 8.21 uur. Die van 7.06 uur doet er 1 uur een 44 minuten over en komt na een overstap in Berchem om 8.50 uur aan.

Brussel, nieuwe dienstregeling (weekend): een beetje sneller
Wie in Brussel(-Centraal) wil zijn voor 9 uur in het weekeinde heeft de keuze tussen twee treinen. Die van 6.18 uur doet er 2 uur en 10 minuten over na een overstap in Antwerpen-Centraal en komt aan om 8.22 uur. Die van 7.06 uur doet er 1 uur en 35 minuten over en komt na een overstap in Antwerpe-Centraal aan om 8.41 uur.

Antwerpen, huidige situatie (weekdagen)
Wie in Antwerpen-Centraal wil zijn voor 9 uur kan kiezen tussen drie à vier treinen. Die van 7.35 uur rijdt rechtstreeks en komt na 1 uur en 12 minuten aan. Die van 7.41 uur komt na een overstap in Berchem om 8.38 uur aan. Die van 7.50 uur rijdt rechtstreeks en komt na 1.15 uur aan. Die van 8.05 is ook rechtstreeks, maar komt na 1.11 uur pas om 9.02 uur aan.

Antwerpen, nieuwe dienstregeling (weekdagen): veel sneller, maar slecht getimed
Wie in Antwerpen-Centraal wil zijn voor 9 uur kan om 7.04 uur (met een overstap in Lier en Berchem), na 58 minuten aankomen om 8.02 uur. De trein van 7.22 uur rijdt rechtstreeks en komt na 46 minuten uur aan om 8.08 uur. De trein van 8.22 uur komt na 46 minuten aan om 9.08 uur, te laat dus.

Antwerpen, huidige situatie (weekend)
Wie in Antwerpen-Centraal wil zijn voor 9 uur kan kiezen tussen twee treinen. De eerste vertrekt om 7.33 uur en komt na een rechtstreekse rit van 1 uur en 7 minuten om 8.26 uur aan. De tweede vertrekt om 8.06 uur en rijdt in 0.51 uur rechtstreeks naar Antwerpen.

Antwerpen, nieuwe dienstregeling (weekend): status quo
De trein van 7.06 uur rijdt rechtstreeks naar Antwerpen-Centraal en komt na 50 minuten om 7.56 uur aan. De trein van 8.06 uur doet hetzelfde en komt om 8.56 uur aan.

Geel, huidige regeling (weekdagen)
Wie om 7.41 uur de trein neemt en overstapt in Herentals, komt na 1 uur en 16 minuten om 8.48 uur aan in Geel.

Geel, nieuwe dienstregeling (weekdagen); twee treinen en meer dan half uur sneller
De trein van 8.05 uur komt, na overstap in Herentals, na amper een half uurtje om 8.35 uur aan in Geel.
De trein van 8.22 uur komt na overstap in Herentals, na 33 minuten om 8.55 uur aan in Geel.

Geel, huidige situatie (weekend)
Wie om 8.06 uur de trein neemt komt na verstap in Herentals na 50 minuten aan om 7.56 uur in Geel.

Geel, nieuwe dienstregeling (weekend), geen verandering
Idem

Mol, huidige regeling (weekdagen)
Wie om 6.56 uur de trein neemt en overstapt in Herentals komt na 1 uur en 8 minuten om 8.04 uur aan in Mol. Wie om 7.41 uur vertrekt en eveneens overstapt in Herentals, arriveert na 1 uur en 23 minuten om 9.04 uur (te laat dus) in Mol.

Mol, nieuwe dienstregeling (weekdagen): half uur sneller
De trein van 8.05 uur rijdt na overstap in Herentals in 38 minuten naar Mol. Hij komt aan om 8.43 uur. Wie om 8.22 uur vertrekt en overstapt in Mol komt na 41 minuten om 9.03 uur (te laat dus) in Mol aan.

Mol, huidige regeling (weekend)
Wie om 7.06 uur vertrekt en overstapt in Herentals komt na 57 minuten om 8.03 uur aan in Mol. Wie een uur later vertrekt arriveert om 9.03 uur (te laat dus)

Mol, nieuwe dienstregeling (weekend): status quo
Idem

Leuven, huidige situatie (weekdagen)
Om 6.56 uur vertrekt een trein die na overstap in Lier en Aarschot na 1 uur en 30 minuten in Leuven arriveert. Wie alleen overstapt in Lier, komt na 1.50 uur om 8.46 in Leuven aan. Om 7.32 uur vertrekt een trein die na een overstap in Mechelen al na 1 uur en 16 minuten in Leuven aankomt om 8.48 uur

Leuven, nieuwe dienstregeling (weekdagen): achteruitgang
Om 7.04 uur vertrekt er een trein die na 1 uur 22 minuten en na een overstap in Lier en Aarschot om 8.26 uur in Leuven aankomt. Wie met diezelfde trein rijdt en overstapt in Brussel-Noord komt na 1 uur en 32 minuten om 8.36 uur in Leuven aan.
Om 7 uur 22 minuten vertrekt een trein die met een overstap in Lier na 1 uur een 24 minuten om 8.46 in Leuven aankomt.

Leuven, huidige situatie dienstregeling (weekend)
Om 7.06 uur vertrekt er een trein die na 1 uur en 49 minuten met een overstap in Lier om 8.55 uur in Leuven aankomt.

Leuven, nieuwe dienstregeling (weekend): status quo
Idem

Gent, huidige situatie (weekdagen)
Wie in Turnhout om 6.32 uur vertrekt komt na overstap in Mechelen na 1 uur en 36 minuten om 8.08 uur aan in Gent.
De trein van 6.56 uur rijdt in 1 uur en 59 minuten, na overstap in Berchem naar Gent en komt om 8.55 uur aan.
Om 7.32 uur vertrekt er nog een trein die met overstap in Mechelen na 1.36 uur om 9.08 (te laat dus) in Gent aankomt.

Gent, nieuwe dienstregeling (weekdagen): minder treinen, maar sneller
Om 7.22 uur vertrekt er een trein die na 1.33 uur met overstap in Berchem om 8.55 uur in Gent aankomt.

Gent, huidige situatie (weekend)
Om 7.06 uur vertrekt er een trein die na overstap in Berchem na 1 uur en 49 minuten om 8.55 uur in Bent aankomt.

Gent, nieuwe dienstregeling (weekend): status quo
Idem

Blankenberge, huidige regeling (weekdagen)
Wie om 10 uur in Blankenberge wil zijn op een weekdag, neemt om 6.32 uur de trein en komt na 3 uur en 13 minuten en een overstap in Brussel-Zuid aan om 9.45 uur.
U kan ook om 6.56 uur de trein nemen en na 2 uur en 49 minuten, en overstappen in Antwerpen en Gent om 9.45 aankomen.

Blankenberge, nieuwe dienstregeling (weekdagen): twintig minuten sneller
Wie om 7.04 uur vertrekt, komt na 2 uur en 45 minuten en een overstap in Brussel-Noord om 9.49 uur aan. Wie om 7.22 uur vertrekt en overstapt in Berchem en Gent komt na 2.27 uur ook om 9.49 uur aan.

Blankenberge, huidige regeling (weekend)
Wie om 7.06 uur vertrekt en overstapt in Berchem en Gent komt na 2.39 uur aan om 9.45 uur

Blankenberge, nieuwe dienstregeling: vier munuten trager(weekend)
Wie om 7.06 uur vertrekt komt en overstapt in Berchem en Gent komt na 2 uur en 43 minuten om 9.49 uur in Blankenberge aan.

Luik, huidige regeling (weekdagen)
De trein vertrekt om 6.56 uur, u stapt over in Lier en komt na 2 uur en 44 minuten aan in Luik, om 9.40 uur.
Als u vertrekt om 7.32 uur en u stapt over in Mechelen en Leuven, komt u al na 2 uur en 22 minuten om 9.54 uur aan in Luik.

Luik, nieuwe dienstregeling (weekdagen), kwartier sneller
Wie om 7.04 uur de trein neemt en overstapt in Brussel-Noord, komt na 2 uur en 18 minuten om 9.22 uur aan in Luik.
Wie om 7.22 uur de trein neemt en overstapt in Lier en Leuven komt na 2 uur en 32 minuten om 9.54 uur aan in Luik.

Groot probleem blijft wel dat iedereen vertrouwd moet raken met de kruising in Tielen. Dat gaat een pijnpunt blijven want als trein x vertraging heeft, gaat trein y in Tielen gewoon moeten wachten. De sectie Turnhout-Tielen had in mijn ogen ook opgesplitst moeten worden, want nu moet je gewoon 7 min wachten voor de volgende trein kan vertrekken. Met ene opsplitsing had dit ook na bv 3 min kunnen gebeuren.
Vanuit de politiek zou dus beter actie gevoerd worden om een dubbel spoor te krijgen over heel het baanvak Turnhout-Herentals in plaats van zich nu blind te staren op de vertrekuren. Het is weinig waarschijnlijk dat daar nog iets aan zal veranderen, aangezien de dienstregeling nu al online staat. De enige wijziging die op termijn mogelijk zou kunnen zijn, is een paar extra P-treinen. Maar dan moet er wel iets gedaan worden aan het materiaal- en personeelsgebrek.

Tekst: Karl van den Broeck
Met dank aan Nicole Van Loon